Dom Dziecka w Bochni

Nasz Złoty Sponsor

Dom Dziecka w Bochni

W naszej placówce przebywa 28 wychowanków w wieku od 6 do 20 lat.

Nowy adres naszej witryny WWW

Zostań Darczyńcą

Jeśli chcesz, możesz wesprzeć wychowanków naszej placówki, wejdź na stronę klikając ikonkę poniżej.

More
Nowy adres naszej witryny WWW

Ludzie

Kadra spełnia wszelkie wymogi dotyczące kompetencji zawodowych -nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach.

More
Nowy adres naszej witryny WWW

Tolerancja na Warsztat!

W naszej placówce odbywają się zajęcia fotograficzne i filmowe
"Zrób film, sfotografuj kawałek świata - może taki, który kochasz, albo który chciałabyś zmienić..."

More
Nowy adres naszej witryny WWW

Witamy!

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym zapewniająca realizacje planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka; Placówka przygotowuje dziecko do: godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Aktualności

+aktualności

20th Lip 2012

More

Nowy adres naszej witryny WWW

W związku z przejęciem firmy Igloonet w Bochni przez firmę Internetia ale bez usług hostingowych, nasza dotychczasowa strona www pod adresem www.domdziecka.bochnia.pl przestaje działać. Od 20 lipca 2012 roku oficjalna...

Nasi Sponsorzy